Ik leer anders

“Ik denk in beelden en maak veel plaatjes in mijn hoofd!

Soms is het een beetje een warboel en dan moet ik het opruimen, dat vind ik wel lastig”

Er zijn kinderen die leren door goed te luisteren en netjes op hun stoel hun werkjes te maken. Ook zijn er kinderen die dit juist lastig vinden, die moeite hebben om hun aandacht te focussen, moeite hebben met leren lezen en of spellen en automatiseren van sommen. Een deel van deze mensen zijn beelddenkers.
Mensen hebben verschillende manieren van informatie opnemen. Het verschilt per persoon welke voorkeur zij  hebben:

  • Horen  (auditief)
  • Voelen (kinesthetisch)
  • Denken (auditief digitaal)
  • Zien  (visueel = beelddenken)

De beelddenkers denken niet in woorden maar in beelden. Beelden kunnen wij als mens vele malen sneller verwerken, onze gedachten kunnen dan ook allerlei sprongen maken. Dit is een hele mooie eigenschap. Alleen met het leren van lezen, rekenen, spelling en andere vakken op school is dit lastig. Het onderwijs is in woorden en jij denkt in beelden.

 

Ik leer anders,

Hoor je het woord boot, dan denk je boot. Wat zie je b-o-o-t.


Of zie je een plaatje van een boot? Dan ben je mogelijk een beelddenker.

Het lesmateriaal wordt dan vaak niet begrepen en onthouden. De meeste beelddenkers hebben een leerachterstand of denkt men aan dyslexie. Bijles helpt niet of nauwelijks omdat er dan nog meer schoolwerk op ‘foute’ wijze wordt aangeboden. De training ‘Ik leer anders’ vertaalt de lesstof naar jouw manier van denken.
 
Tijdens de training ‘Ik leer anders’ leer het kind zelf de lesstof te vertalen naar woordbeelden zodat het wel binnen jouw informatiesysteem past. Deze techniek leer je zelf toepassen binnen vier sessies! Jonge kinderen leren de techniek samen met hun ouders. Op verzoek bespreek ik de methode graag met de leerkracht op school.
 
Vervolgens krijgt de informatie een vaste plek in het hoofd. Hiermee krijg je grip op het opslaan, verwerken en onthouden van de aangeboden leerstof en kan je bij toetsing de informatie makkelijk terug vinden in je geheugen. Dit geeft ook rust in je hoofd.
 
Individuele training ‘Ik leer anders’ =  vier sessies van één uur en inclusief werkboek.
Kosten 259,- euro 

 

Is je kind jonger en kent het nog niet alle letters? 
We kunnen ook samen aan de slag gaan met het kleien van letters, cijfers en beelden.
Als een kind van 6 of 7 jaar wat graag letters leert maar ze nog niet gemakkelijk kan onthouden, kan dit frustratie geven.
Waar jij als ouder van denkt, hé! Dit gaat niet lekker. 
Laat het er niet bij zitten!
De meeste kinderen die naar groep 3 gaan en nog niet kunnen lezen, denken nu gaat het gebeuren! De verwachting is hoog, mede gevoed door zijn of haar omgeving.
Ook denkt het: alle mensen kunnen lezen, dat ga ik nu ‘eventjes’ leren.


Dat ‘eventjes’ daar zit het in; de meeste kinderen pakken het snel op, echter is er een aantal wat dit niet doet. Deze kinderen denken in beelden en kunnen de letters alle kanten op laten draaien. Daar begint het eerste dilemma.

De volgende komt met de kleine woordjes waar geen beeld bij te maken is. Voorbeelden: de, het en een. 
Het even leren lezen verandert in iets wat moet en waar weerstand op komt.
Door op tijd samen met jou als ouder te starten met het kleien van letters en het visueel opslaan van beelden is dit voor een deel te voorkomen. 
 
We werken samen naar kleine woordjes toe en gaan zo verder. Hierna is het mogelijk om moeiteloos over te stappen met de methode ‘Ik leer anders’ wat naadloos aansluit. Het voordeel van het kleien is dat het kind zich al jong leert te focussen en daarmee eigenlijk beter kan aarden en verbinding met zich zelf kan maken.

Copyright Manon Slee